Turvanasta - Hyödyt kuljettajalle

Turvanastat säästävät ihmishenkiä

Nastat ovat edelleen paras keino lisätä ajoturvallisuutta lumella ja jäällä ajettaessa. Autoihin kehitetyt tekniset hallintalaitteet auttavat kuljettajaa yllättävissä tilanteissa, mutta kitkaa tien ja renkaan välissä ne eivät pysty muuttamaan. Ruotsin Trafikverket’in vuonna 2010 julkaisema tutkimus osoittaa, että nastarenkaat vähentävät talviajossa tapahtuvia kuolemaan johtavia onnettomuuksia 42 % nastattomiin renkaisiin verrattuna.

Nastarenkaiden merkitys korostuu alueilla, joissa sääolosuhteiden vaihtelu on nopeaa. Äkilliset keliolosuhteiden muutokset vaikuttavat auton hallittavuuteen merkittävästi. Tien pintojen jäätyessä nastarengas on ylivoimaisesti turvallisin liukueste.

Tuoreen näkökulman nastojen hyödyistä käytävään keskusteluun tuo väestön ikääntyminen. Reagointikyvyn hidastuessa ja tilannenopeustajun heikentyessä kohtaamisonnettomuuksien riski kasvaa. Nastarenkaat lyhentävät jarrutusmatkaa merkittävästi jäisellä tiellä ajettaessa.

Nasta on olennainen osa talvirengasta. Renkaita valittaessa onkin syytä kiinnittää huomiota niissä käytettyjen nastojen laatuun. Merkittävimmät nastakohtaiset erot liittyvät nastojen kestävyyteen ja pysyvyyteen renkaissa. Parhaat nastat ja talvirenkaat ovat testivoittajia myös pitkien rasituskokeiden jälkeen.

Turvanastat käyvät läpi ankarat kulutustestit. Tiedämme, että Turvanasta on talviajoon turvallisin mahdollinen nasta.