Turvanasta - Tutkimus ja kehitys

Innovatiivinen tuotekehitystyö pohjana strategiselle kumppanuudelle

Osaava tuotekehitysyksikkömme tekee työtä seuraavilla alueilla:

  • uusien rengaskohtaisten nastamallien suunnittelu
  • nastanvalmistukseen tarvittavien koneiden kehittäminen
  • nastojen ja nastarenkaiden testaus ja analysointi
  • nastojen ja renkaiden yhteistoiminnan kehittäminen
  • nastojen pito-ominaisuuksien ja ympäristövaikutusten tutkiminen ja kehittäminen
  • nastoituskoneiden ja -metodien kehittäminen
  • renkaiden tuotekehitykseen osallistuminen

 

Laboratoriossa tehtävien mittausten lisäksi hyödynnämme tuotekehitystyössä ympärivuotisia kenttäkokeita. Suomen ankarat sääolosuhteet tarjoavat testaamiselle poikkeuksellisen hyvän lähtökohdan.

Kenttäkokeissa testaamme nastojen toimivuutta sekä normaalissa katuajossa että ääriolosuhteissa. Testeissä käyttämämme sektorinastoitusmetodi auttaa tuottamaan tietoa siitä, miten erilaiset nastat käyttäytyvät samoissa ajotilanteissa. Tutkimusmenetelmämme on kehitetty tuotekehitysyksikön ja laadunvalvonnan yhteistyönä. Tämä tuo varmuutta tulosten tulkitsemiseen ja soveltamiseen.

Turvanastalla on vahva maine talvirenkaiden turvallisuuteen vaikuttavien ominaisuuksien asiantuntijana ja ympäristöystävällisten nastojen kehittäjänä. Turvanasta valmistaa nastojen lisäksi myös nastojen valmistukseen vaadittavia koneita. Oma konetuotanto lisää nastojen tuotekehitystyön innovatiivisuutta.

Uskomme olevamme paras mahdollinen strateginen partneri premium-luokkaan kuuluvien talvirenkaiden kehittämisessä.