Turvanasta - Markkina-alue

Markkina-alue laajenee Aasiaan

Suurimmat markkina-alueemme ovat Venäjä ja Pohjoismaat. Markkinat kasvavat tällä hetkellä voimakkaimmin Aasiassa. Markkinoiden laajentuminen asettaa vaatimuksia tuotekehitystyölle muun muassa eri alueilla vallitsevien nastamääräysten erilaisuudesta johtuen. Kaiken kaikkiaan kysynnän kasvu luo yhä paremmat edellytykset räätälöityjen nastojen kehittämiselle.

Onnistunut nastoitustyö on nastoitettujen talvirenkaiden turvallisuuden ja pitkäikäisyyden näkökulmasta tärkeää. Tästä syystä vaalimme ja kehitämme jatkuvasti suhteitamme nastoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin kaikilla markkina-alueillamme.

Markkinoiden kasvaessa alalle tulee jatkuvasti uusia toimijoita. Tervehdimme kilpailua ilolla, sillä se haastaa meidät säilyttämään asemamme nastateknologian edelläkävijänä. Uskomme nastojen korkean laadun ja ympäristöystävällisyyden olevan jatkossa tärkein kilpailuvaltti myös talvirengasmarkkinoilla toimiville asiakkaillemme.