Turvanasta - Laadunvalvonta

Laatu on strateginen kilpailutekijä

Turvanastan laadunvalvontaohjelma TNQCS (Turvanasta Quality Control System) perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin laadunvalvontastandardeihin (ISO 9001-sertifiointi). Laadunvalvontaohjelma jakautuu ennaltaehkäiseviin, valvoviin ja varmistaviin toimenpiteisiin.

Laadun varmistamiseksi ostamme raaka-aineita ainoastaan säännöllisesti auditoiduilta ja ISO-standardit täyttäviltä sopimustoimittajiltamme. Tarkastamme aina meille saapuvan raaka-aineen ennen kuin se siirtyy tuotantoon.

Tuotantoprosessimme ovat tarkkaan valvottuja; käytämme tilastollista laadunvalvontaa (SPC) tuotannon laadun seuraamiseen ja tuotantoprosessien analysointiin. Olemme investoineet viime vuosina lajittelu- ja pakkauskoneisiin, joiden erinomaisuutta arvioimme ankarin mittarein. Valmiiden tuotteiden laatua valvomme pistokokein.

Turvanastalle on strategisesti tärkeää olla laatujohtaja.